Milovan Danojlić: Čiča Draža, moj rođak sa sela

A onomad, na Galovića polju, smotrih kamenu spomen-ploču na kojoj je upisan i nekakav gen. Mihailović. Ostade nejasno da li je to skraćenica za genije, genetičar ili gengalo. Gensek svakako nije, to je zvanje nosio njegov ratni protivnik, veoma vešt u opštenju sa Međunarodnom zajednicom: njega će, godinama, kapitalisti plaćati za izgradnju socijalizma! Zaostala seljačka masa svog Kmeta je osećala kao bliskog rođaka, pa ga je zvala Čičom. Sve do čega je ona držala – kralj, vera, jezik, pismo, časni krst, slavna prošlost – otišlo je dođavola.
Pisac koji je već decenijama na patriotskom zadatku u Parizu, da podriva Zapad iznutra, konfabulira na temu Draže Mihailovića i velike ljubavi seljačkih masa prema svom Čiči, zaboravljajući koliko su se nesrećni seljaci napatili pod četničkim terorom, o čemu bi mogao da se obavesti, recimo, iz knjige “Kazna i zločin” Milana Radanovića, Pečat, 16. oktobar

16.10.2020.


Sve izjave
Oceni 3.3333333333333