Nikola Malović: Zvezdanim stazama svetosavlja

Da sam, recimo, kosmonaut koji živi u vijeku u kome se odigrava drama serijala „Zvjezdanih staza“, a to je 23. vijek, u kome se miješaju ljudska, klingonska, kardasijanska i romulanska civilizacija i rasa, tada se sigurno ne bih osjećao svetosavskom grančicom okalemljenim Srbinom, i tada mi odozgo, po povratku, pogled na Boku Kotorsku, Crnu Goru i Srbiju ne bi značio mnogo.
Srpski pisac iz Crne Gore uživljava se u “Zvezdane staze”, sa posebnim osvrtom na svetosavlje, Pečat, 16. oktobar

19.10.2020.


Sve izjave
Oceni 3.3333333333333