Anđelko Anušić: Svi su krivi, samo smo mi pravi

Onih i onakvih Osmanlija više nema. Barem se treba nadati da ih neće biti! Ali ima grđih, izgleda. Istok i Zapad postoje, doduše, samo kao geografski pojmovi, izuzimajući jedino granicu na Drini, gde duša ova dva bloka, u zadahu, izdiše na kamiš! Ako se ne varam. Izuzimajući moćnu i bratsku Rusiju, Kinu, Indiju i ne znam ko bi se još tu mogao svrstati – svet je razdrobljen. Zgažen, zajedno sa poveljama OUN. Njime upravlja ona moćna grupa u senci, iz prostorija hotela Bilderberg u Osterbeku. Ili su se ovi, ili možda neke druge kabadahije, preselili u neki drugi hotel, na tajnu lokaciju. Naši veliki istoričari, akademici Ekmečić, Krestić, Dušan Berić i još poneki mlađi, kao Miloš Ković, na primer, iz te škole, pokušavaju da nas nauče da za naš golemi udes nisu krive samo Otomanlije. Spominju oni i Vatikan, Englesku, Francusku, Mađarsku, Austriju, Nemačku, i još neke. Naravno, SAD na prvom mestu, u poslednje vreme. Ali mi tu pjesan do danas još nismo naučili!
Pisac, dobitnik Andrićeve nagrade, pravi mali spisak krivaca za srpski udes, nedostaju samo gremlini, Klingonci, Marsovci; zna se, naravno, ko jedini nije kriv za srpski udes – Srbi; Pečat, 23. oktobar

28.10.2020.


Sve izjave
Oceni 3.5