Milo Lompar: Budimo Rusi, iako smo Srbi

Ako uspostavimo srpsko stanovište kao orijentir u politici, ono ne može po definiciji biti antirusko. Ono može biti u većoj ili manjoj meri u podudarnosti sa ruskim interesima.
Profesor Filološkog fakulteta, zakleti egzorcista duha samoporicanja koji na sve gleda isključivo sa srpskog stanovišta, kroz snajperski nišan, obrazlaže vezu srpskog stanovišta i ruskog interesa; kad je Srbija u saglasju sa Evropom – za Lompara je to kolonijalizam, a kad se podređuje Rusiji onda je to patriotski čin; Stanje stvari, 28. oktobar

30.10.2020.


Sve izjave
Oceni 3.5