Momčilo Selić: Srbin od soje

To što se bezmalo svaki sukob među građanima zapadnih pravosudnih tiranija privodi sudu može samo njih da teši. Svikli na zamenu života potrošnjom kao da su zaboravili da se Kosmički Sud ne uspostavlja na zemlji. Nije se Hag kao ruganje i sudstvu i zakonitosti, a kamoli pravdi, pojavio ex nihilo, već je zakonomerno proizašao iz njihove nekulturne civilizacije, odavno odane jedino ništavilu. Jer mada ih je opsednutost Svetom i pojavnošću i dovela do premoći nad ljudima i narodima željnim Boga, ta kobnost virusa, bakterije, ili ćifte po viteza, proizišla iz bezumnog kidisanja na svet kao zalogaj – nasuprot ljubavi za njega kao ikonu Tvorca – jeste, kako Knez Lazar reče, „za malena“. Jer, Bog ne voli silu, a još manje zamenu Pravde Pravom. I mada i Srbi uvažavaju pojavni svet, mnogi su još svesni projave: nadnaravnog, vansvetovnog porekla svega vidljivog i nevidljivog. U tome i leži jedan od korena našeg sopstva i soja: zakonima se priklanjamo dok ih smatramo pravednim. Inače, spadaju nam na puko slovo, kome se klanjaju naši dušmani sa Zapada, Levanta, ili Istoka.
Pisac militantnog usmerenja, poklonik rata za teritorije Velike Srbije i rata za povratak Srba nehrišćana u veru, snatri na temu pravde i zakona kojih se Srbi od soja ne drže kao pijani plota, sa posebnim osvrtom na Haški sud; Srpski list, 13. januar

14.01.2021.


Sve izjave
Oceni 2.6666666666667