Zoran Čvorović: Prvo se moralno obnovi, pa pogini za otadžbinu

Pošto se Balkan još uvek nalazi pod dominantnim uticajem zapadnih centara moći, teško da će u bliskoj budućnosti okolnosti biti takve da će biti moguće srpsko ujedinjenje. Ali da bi to u daljoj budućnosti bilo moguće, neophodno je da dođe do brze moralne i demografske obnove u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Takva obnova nije moguća ako se ne zaustavi širenje primitivizma, konzumerizma, vulgarnog materijalizma, propaganda homoseksualizma, antiporodične džender-ideologije. U društvu skorojevića kojim vlada opšta raspojasanost, gde se hibris sreće na svakom koraku, gde je sve moguće kupiti i prodati, gde se preko noći uspinje na društvenoj lestvici, u kome ne postoji hijerarhija vrednosti, tradicionalne norme i tradicionalne zajednice, teško je ostvariti moralnu obnovu, a bez moralne obnove nema ni demografske. Samo moralno zdrav pojedinac je spreman na žrtvu, a zasnivanje porodice i rađanje dece jesu svojevrsna žrtva i podvig služenja Bogu i Otadžbini. Srpska pravoslavna crkva je prva pozvana da bude promoter takvog pogleda na svet koji će omogućiti moralnu i demografsku obnovu Srba, jer bez obnove uskoro će opusteti i srpski manastiri, koji su ne samo na delovima KiM naše jedine tapije.
Profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu oštro ustaje protiv konzumerizma, materijalizma i ostalih zapadnjačkih pošasti koje našeg čoveka sprečavaju da postane moralan, a potom da položi život na oltar otadžbine, boreći se za ujedinjenje srpskih zemalja i grobalja, Novi Standard, 20. januar

21.01.2021.


Sve izjave
Oceni 3.3333333333333