Dušan Buković: Komunisti, najveći bludnici grada Čikaga

Znali su komunisti vrlo dobro da ne mogu ništa ostvariti dok ne unište crkvu, veru i tradicionalnu porodicu. Zato su prikazivali crkvu, verske običaje, nevinost i moral kao zaostalu „buržoasku i malograđansku predrasudu“ , zbog toga su zastupali „slobodnu ljubav“, koja im je služila radi promene moralnog poretka, protiv vere, crkve i protiv tradicionalne porodice, jer su to sve izmislili kapitalisti, kako to kažu manijaci-komunisti u duhu njihove terminologije, radi ličnog uživanja. Ova esencija je ubrizgana u krv svakog manijaka-komuniste, ona predstavlja sastav životnog soka njegovog organizma. Bez toga komunistički manijaci nemogu da žive. Jednom ubrizgan otrov ove esencije u njegov organizam teško se može izlečiti i popraviti. Manijački komunista radi fanatično, kao pod uticajem kakve opojne droge.
Neverovatno je kako je antikomunistička propaganda živa do danas, ljotićevsko-nedićevska mantra o razbludnim komunistima koji organizuju orgije pod šifrom “slobodne ljubavi” preživela je do dana današnjeg, pa je evo leta Gospodnjeg 2021-og mrtav ozbiljan navodi neki Vidovdanac; a objašnjava i poreklo svojih saznanja: “Među izvesnim spisima jednog političkog emigranta, koje je on dao na čuvanje svome mlađem prijatelju u poznim godinama, jer je predosećao da mu se bliži kraj ovozemaljskog, trošnog i kratkog života, pronađen je interesantan tekst, koji glasi…” – sledi “autentični” citat, sve na osnovu IZVESNIH spisa JEDNOG političkog emigranta (istinoljubivog četnika?) kod kog se, eto, nekim čudnim sticajem okolnosti zatekao dnevnik skojevca; nesrećni Buković ne zna da su iste te priče koje navodi o komunistima vekovima ranije kolale i o ranim hrišćanima i njihovim “večerama ljubavi”; Vidovdan.org, 24. januar

26.01.2021.


Sve izjave
Oceni 2.3333333333333