Darko Ristov Đogo: Litijaški vitalizam

Taj vitalizam se nekako viđao naročito kod mladih ljudi koje decenije Đukanovićeve neoustaške propagande i „obrazovnog“ sistema nisu reprogramirale. I to je bilo zaista čudo i čudesno: „klinci“, djeca su iznijela svojom energijom litije. Mislim da se upravo ta vitalistička energija prelila u Srpstvo i da su to ljudi osjećali i u Crnoj Gori i u svim srpskim zemljama.
Pravoslavni teolog sa Bogoslovskog fakulteta u Foči rekapitulira litijašku antibirokratsku revoluciju, s posebnim naglaskom na vitalističku energiju koja se osetila u svim srpskim zemljama, čak do Tokija; Pečat, 22. januar

27.01.2021.


Sve izjave
Oceni 2.6666666666667