Ivana Žigon: Strujni moravac

Samo je Nikola Tesla koji je slušao u detinjstvu kolo, mogao da dođe do električnog kola i takve energije.
Poznata glumica, rodoljupka i rusofilka izlaže rezultate komparativnog proučavanja narodnih plesova i elektrotehnike, te tajanstvenih uticaja koje ima narodno na strujno kolo, u emisiji Šarenica, RTS, 28. februar

02.03.2021.


Sve izjave
Oceni 2.3333333333333