Vladimir Dimitrijević: Postmodernizam, vekovni srpski neprijatelj

Postmodernizam ruši hrišćanske temelje društva jer brani pravo na greh i grešenje, neodgovornu slobodu izbora autonomne individue, apsolutizovanu jednakost, dečja prava, džender umesto pola i biranje „seksualne orijentacije”, pravno i društveno prihvatanje bilo kog oblika seksualnog ponašanja, partnerske odnose i usvajanje umesto rađanja, planiranje porodice i „reproduktivno zdravlje”, globalnu upravu i tzv. „participativnu demokratiju”, ideologizaciju dijaloga i konsenzusa, multikulturalizam i moralni relativizam, uz potpunu autonomiju obezboženog pojedinca.

18.05.2021.


Natrag na izjavu


Ostavite komentar:

Morate biti prijavljeni kako biste ostavili komentar