Irinej Bulović: Prodavačica može, predavačica – jok!

Dekretima, zabranama, protivustavnim „rešenjima“, pretnjama i ideološkim „ketmanima“ neće biti pokoren ni programiran živi jezik jednog još uvek živog naroda. Uz veru, kulturu i istorijsko pamćenje, jezik je jedan od važnih elemenata našeg identiteta. On će nadživeti i ovaj „zakon“, usmeren, voljno ili nevoljno, protiv srpskog naroda, njegove tradicije i samosvesti, a posebno protiv njegovog jezika.
Vladika bački raspravlja o komplikovanim jezičkim pitanjima, povodom Zakona o rodnoj ravnopravnosti i rodno senzitivnog jezika; iz nekog razloga mnogi veruju da je sasvim prirodno govoriti prodavačica, ali zato reći predavačica ne samo da je neprirodno, već je i udar na srpski narod, tradiciju, samosvest i jezik; Večernje novosti, 13. jun

15.06.2021.


Sve izjave
Oceni 5