Dragan Vujičić: Pohvala asanatorima terena

Brojevi tu nisu bitni. Ionako u Potočarima, u istom "kamenu" stoji da su posmrtni ostaci sahranjeni na mezarju pokupljeni sa čak 13 opština BiH. "Prečnik smrti" je tu 130 kilometara. Sud u Hagu, brojeći mrtve u Srebrenici, u presudama nikad nije došao ni blizu 8.000 ubijenih. "Licitirao" je od 4.970 do blizu 6.000. I gde sad da se "kopa"? Ostaje Hag. Tamo je "novi svet" sahranio sebe u lažima.
Vučelin veseli negator genocida u Srebrenici igra “moravac” na kostima mrtvih, sve podvriskujući i pocupkujući nad dobro obavljenim poslom asanatora terena koji su leševe iskopavali, mešali njihove kosti, pa ih zakopavali u sekundarne i tercijarne grobnice, Večernje novosti, 14. jun

18.06.2021.


Sve izjave
Oceni 2.25