Dragutin Stevanović: Kako da živimo bez negiranja genocida?

Valentin Incko odlazi sa funkcije u Sarajevu s koferom punim nečasnih radnji, dokazujući da mrzi sve narode u BiH, Srbe istina najviše. Visoki predstavnik uspeo je na izmaku mandata da nanese nemerljivu štetu državi u kojoj je službovao i zahvaljujući kojoj je dobijao pozamašnu apanažu. Nametanjem nakaradnih odredbi u Krivični zakon BiH Incko je hteo da Srbima konačno zapuši usta, da im zabrani pružanje otpora žigu genocidnosti, da neposlušne otera na robiju...
Vučelićev novinar bogoradi zbog Inckovog zakona kojim se zabranjuje negiranje genocida; za nacionalne trubače negiranje genocida spada u osnovna ljudska i srpska prava bez kojih je život nezamisliv, ubiše se da dokažu kako je ceo srpski narod kriv za Srebrenicu, iako to niko ne tvrdi osim njih; Večernje novosti, 26. jul

29.07.2021.


Sve izjave
Oceni 2.6666666666667