Vladimir Dimitrijević: Ćirilična srčika srpske samoistovetnosti

Koliko je ćirilica smetala u doba brozomore? Jasno je, naravno: dovoljno je, u knjizi „Svetac i magle“ Pera Simića, videti dokument koji se nalazi u Arhivu J. B. Tita, o izložbi Milića od Mačve, s početka šezdesetih godina, u Beogradu, gde se naročit naglasak stavlja na katalog objavljen ćirilicom, i veličanje ćirilice: titoisti su od ćirilice bežali kao đavo od krsta, smatrajući je srčikom srpske samoistovetnosti.
Pravoslavni publicista zilotskog usmerenja, predsednik Političkog saveta Dveri, borac protiv Zapada i sveopšte dekadencije, brani ćirilicu u sklopu letnje razbibrige, Večernje novosti, 3. avgust

04.08.2021.


Sve izjave
Oceni 3.3333333333333