Sreto Tanasić: Ćirilica i crkva su zakon

Donošenjem ovoga zakona konačno imamo situaciju da je država rekla kako je srpski jezik sa svojim pismom, ćirilicom, bitan i u samom centru očuvanja i zaštite nacionalnog i kulturnog identiteta. Srpski jezik je dodatno, zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, i jedan od najznačajnijih objedinjavajućih faktora u situaciji kada srpski narod ne živi u jednoj državi. (…) Pravljen je u skladu s raspoloženjem naroda da se vrati mesto ćirilici koje joj pripada kao našem izvornom nacionalnom pismu. Radi se o pokušaju da se poništi progon srpske ćirilice iz srpskog naroda i njegovog jezika. Treba znati i reći istinu. Ćirilica je, i samo ćirilica, srpsko nacionalno pismo. Latinica nam je nametnuta, a na njoj smo stvorili značajan deo svoje baštine koje se nećemo i ne možemo odreći.
Prof. dr, predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU, proslavlja Zakon o ćirilici, oštreći i podmazujući nacionalni identitet, u intervjuu “Politici”; 19. septembar

20.09.2021.


Sve izjave
Oceni 2.6666666666667