Milan Ružić: Piši kako sam ti propisao

Ono što doprinosi njegovoj banalnosti jeste upravo i uticaj srpske ćirilice na svet, i to baš u kulturološkom pogledu. Navešću samo dva vrlo ilustrativna primera. U Lajpcigu je 1937. godine odbranjena doktorska disertacija oftalmologa dr Vernera Vebera na temu „Azbuka sveta“. On je ustanovio i naučno dokazao da srpska ćirilica najmanje zamara oči i nazvao ju je prvom azbukom sveta. Da je srpska ćirilica savršeno pismo, znao je i Džordž Bernard Šo koji je zaveštao svoju imovinu onom filologu koji uredi englesko pismo da bude savršeno kao ćirilica. Ona podvala sa „dvopismenošću“ je samo pružanje autošovinističkog dugmeta na upotrebu Srbima da imaju šta da pritiskaju, ne znajući da pritiskaju ranu predaka, dobivši tako izgovor za korišćenje latinice umesto propisanog pisma.
Mlada nada srpske apokalipse ponovo nešto smatra glede pisma, verujući da pisanje ćirilicom ima magično dejstvo da od antitalenta napravi darovitog i zanimljivog autora; ne vredi, Ružić može da dobaci samo do Ružičića i Lepršića; u lažnoj odbrani lažnih svetinja potkrala mu se i jedna istina, jezik je stara izdajica – “propisano pismo”: to je sve do čega je stalo totalitarnim nacionalističkim umovima, da propisuju drugima šta da misle, u šta da veruju, kojim pismom da pišu, kako da žive i – naravno – umiru za otadžbinu; Iskra, 17. septembar

24.09.2021.


Sve izjave
Oceni 3.5