Vasilije Krestić: Memorandum, čedo svog doba

Memorandum je napisan 1986. godine u skladu sa ondašnjim vremenom i ondašnjim nacionalnim, državnim, ekonomskim i kulturnim problemima u kojima se nalazila Srbija. Vremenom i događajima on je prevaziđen, jer nije ni napisan kao dugoročni nacionalni i državni program, kako neki pokušavaju zlonamerno da ga predstave. U tom i takvom programu iz 1986. ništa bitno ne bih menjao. U svemu sam saglasan s onim što je u njemu napisano. Koliko su žestoke kritike tih dokumenata bile neumesne, i s lošim namerama iskonstruisane, vidi se i po tome što čak nijedna osuda Haškog tribunala nije izrečena na temelju Memoranduma. Da je više morala i poštenja u kritičarima Memoranduma oni bi, kada izriču nepovoljne ocene o tom dokumentu, morali o tome da vode računa.
Jedan od autora Memoranduma SANU, veliki borac za što veću Srbiju, ostaje ponosan na svoje čedo, ali ga ne smatra trajnim nacionalnim programom, u međuvremenu je bilo mnogo konkretnijih zamisli i zločinačkih praksi; Večernje novosti, 21. novembar

26.11.2021.


Sve izjave
Oceni 4