Dragomir Anđelković: Srpski nacionalni interesi, rusko izdanje

Retorički ispoljavamo veliko prijateljstvo prema Rusiji koja nam je ključni faktor podrške u odbrani preostalih nacionalnih interesa. Bez nje bi Republika Srpska već bila svedena na puku administrativnu formu bez državnosti, a tzv. Kosovo bi se našlo u Ujedinjenim nacijama. No, bez obzira na to, nikako da ispunimo preuzete obaveze prema Moskvi u vezi sa statusom Rusa angažovanih u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu. Slično se odnosimo i prema realizaciji projekta u domenu civilne upotrebe nuklearne energije. Moskvi je do toga veoma stalo, a mi se ponašamo kao da hoćemo da sarađujemo, ali na tome sve ostaje. (…) Geopolitičko balansiranje, čak i uz ponižavajuće dodvoravanje onima koje zovemo zapadnim prijateljima uprkos njihovom neprijateljstvu, može da ima smisla ako ne gubimo ono što predstavlja srž naših nacionalnih interesa.
Politički banalitičar, popularni Karanfil, objašnjava da je srž srpskih nacionalnih interesa ruskog porekla; Pečat, 14. februar

16.02.2022.


Sve izjave
Oceni 3.6666666666667