Dušan Proroković: Kasarna, idealno društveno uređenje

Vojska treba da izađe iz kasarni. Stvari vojnog karaktera imaju i političku i društvenu dimenziju. Za početak, prilikom oblikovanja i primene različitih državnih strategija, ali i kroz osmišljavanje učešća u obrazovnom, zdravstvenom, naučnom sistemu. Za dalje, ideja ima, ali njihova implementacija zavisi od toga koliko „prvi korak“ bude čvrst i siguran. U procesu resuverenizacije, to je neizbežno. Vojska nije samo šlem. Niti se vojni sistem može ograničiti isključivo na kasarnu.
Nekadašnji državni sekretar za KiM, Koštuničina uzdanica, potom deo nečega što se zove Centar za strateške alternative, jedan od onih što bi rado žrtvovali svoj voljeni narod za svoje sumanute ideje, usput bi pretvorio društvo u kasarnu, jer on bez uniforme i šlema ne može; Sve o Srpskoj, 15. februar

21.02.2022.


Sve izjave
Oceni 3.5