Miloš Ković: Srbija se brani u Kninu, Rusija u Kijevu, a Nemačka u Poljskoj

Rusija se u Ukrajini bori za opstanak. Neprijatelj je na njenim granicama, baš kao 1941, 1914. i 1812. godine. (…) Događaji u Ukrajini deo su veoma dugih istorijskih kretanja. Čitalac koji poznaje istoriju znaće na kojoj su se strani, u tim odsudnim događajima i procesima, nalazili Srbi. U Ukrajini se odlučuje i naša sudbina.
Istoričar, univerzitetski profesor, kosovobranitelj do poslednjeg tuđeg života, zagornik pogibije koju namenjuje isključivo drugima, predstavlja okupaciju nezavisne zemlje kao neku vrstu samoodbrane; Politika, 8. mart

10.03.2022.


Sve izjave
Oceni 3.3333333333333