Slobodan Vladušić: Bombaški humanizam i granatirajuća renesansa

Megalopolis mrzi Rusiju zato što Rusija nije Megalopolis. Ona nije zagazila u sferu antihumanizma i zato (p)ostaje civilizacijska alternativa Megalopolisu. Iz tog razloga Megalopolis razvija rusofobiju do granice kada više nije moguće navesti nijedan argument zašto, primera radi, nekog Rusa u Londonu ne bi trebalo na licu mesta likvidirati, ako bi se otkrilo da je Rus. Ili ga, u napadu „milosrđa“, ostaviti bar bez imovine i deportovati. Pri tome, ne treba zaboraviti da Velika Britanija nije u ratu s Rusijom. Ali Megalopolis jeste.
Univerzitetski profesor, nagrađivani pisac, kolumnista, urednik, zakleti borac protiv Megalopolisa, meditira nad ratom u Ukrajini, hvaleći rusku civilizacijsku alternativu koja se protivi zapadnjačkom antihumanizmu; zato ruske trupe danas humano raseljavaju deset miliona ljudi iz njihovih domova, sravnjuju čitave gradove sa zemljom, ubija stotine civila, ubija i Ruse i Ukrajince i sve druge nacije, granatira decu, uništava pravoslavne crkve, razara porodilišta i sprovodi kampanju terora nad čitavom Ukrajinom i svim njenim građanima; Pečat, 16. mart

21.03.2022.


Sve izjave
Oceni 3.5