Rajko Petrović: Zaštita od života

Stičem utisak da, vođena emocijama, domaća javnost aktuelna dešavanja u Ukrajini ne tumači na posve pravilan način. Rusija je konačno prešla sa reči na dela, pokazavši da ima svoje „crvene linije“ i da nikome neće dozvoliti da ih pređe, pa ni po cenu rata, posebno zbog toga što je ovog puta spremna da zaštiti svakog Rusa u Ukrajini. To je ozbiljan i ogroman iskorak u odnosu na godine iza nas, obeležene prevashodno ruskim javnim osudama akcija Zapada usmerenih protiv drugih suverenih država ili protiv same Rusije.
Istraživač-saradnik Instituta za evropske studije u Beogradu objašnjava da je to što ruska vojska ubija sve pred sobom i ruši do temelja gradove u kojima ogromna većina govori ruski – zaštita svakog Rusa; Novi Standard, 21. mart

25.03.2022.


Sve izjave
Oceni 3.3333333333333