Milo Lompar: Albance je izmislila austrougarska diplomatija

Treba voditi računa o tome da je austrougarska diplomatija krajem 19. veka — a o tome postoji knjiga bugarske istoričarke Teodore Toleve — bukvalno administrativnim, finansijskim i kulturnim nastojanjima stvarala albansku naciju. Ona je stvorila tu balkansku državu posle Prvog balkanskog rata da bi sprečila izlazak Srbije na more i zadržala je u jednoj vrsti okruženja koje je diktirala Austrougarska. Prema tome, kad se govori o centralnim odnosima na Balkanu, treba uneti širi koloplet i videti da su u stvari i hrvatski i albanski stavovi prema Srbiji i srpskom narodu bitno predodređeni zapadnom, i to prevashodno austrijskom, politikom.
Profesor Filološkog fakulteta, dverjanin, ratnik protiv duha samoporicanja i Hrvata, otkriva dobro skrivane tajne istorije, Sputnjik, 14. februar

14.02.2018.


Sve izjave
Oceni 2.3333333333333