Ivan Medenica: Bolje biti mrtav nego na birou

Osnovna ideja je bila šta će biti posledice ovog pakla koji smo prolazili dve godine a koji, nažalost, još uvek nije gotov, a to je pandemija koronavirusa. Zdravstvene posledice su svakako najstrašnije, ali ne treba zanemariti ni one ekonomske i socijalne, što su mnogi od nas osetili na svojoj koži, prekvalifikacije, od gubitka posla do rada na više koloseka da bi se preživelo. Kad je počeo rat u Ukrajini, shvatili smo da i rat pored stradanja, ranjavanja, izbeglištva, izazive iste posledice i da ljudi gube posao i teško žive, da su socijalni problemi koji će nas u budućnosti tek sustizati. Tako je došlo do ove teme i slogana „Mi, junaci rada svog“, stih iz pesme „Da nam živi, živi rad“.
Umetnički direktor i selektor BITEF-a daje javnosti na uvid svoj osobeni misaoni proces, nije u ratu najstrašnije što ljudi ginu, što milioni ostaju bez domova, što ruska agresija ruši sve pre sobom, već što ljudi ostaju bez posla, baš kao u pandemiji; Nova.rs, 30. jun

01.07.2022.


Sve izjave
Oceni 4