Dragoslav Bokan: Srbija na prvom mestu zločina

Pre tačno 25 godina sam objavio svoju prvu knjigu, „Ognjeni ljiljani“, a zatim i još nekoliko studija i radova koji su se bavili najrazličitijim temama: ikonografijom i elizabetinskom renesansom; pa, kroz četiri monografije: Kosovom i Metohijom, Novim Sadom, Beogradom i novinskom kućom „Politika“; zatim, tu su i časopisi „Nove ideje“ i „Naše ideje“ na tragu Crnjanskog, te „Lepa Srbija“, „Rusija danas“ i „Vodič za život“… I sve to što sam objavljivao događalo se paralelno sa mojom srpskom pričom i mojim aktivnim, celoživotnim bavljenjem „srpskom idejom“. Tako da je simbolički uvod u moju, sada objavljenu knjigu, „Srbija na prvom mestu“ nešto što u sebi sažima i čitav moj život: moj odlazak na ratište, moja razmišljanja o srpstvu, kao i tuga zbog onolikih propuštenih sudbinskih šansi naših predaka, te sva iskušenja (koja su i mene napadala) sa tim u vezi…, i, kao rezultat svega toga, kruna i summa summarum suma mog životnog puta, pojavila se i ta raskošno opremljena, sa velikom pažnjom pisana i brižljivo dizajnirana knjiga u formi „učiteljice života“ za sve rodoljubive Srbe i Srpkinje.
Nekadašnji vođa paravojne formacije “Beli orlovi” koja je sejala smrt po okolnim zemljama, potom predavač u Školi za devojke od stila, danas ugledni građanin, rekapitulira svoj dugi spisateljski put, te progovara koju reč o novoj knjizi „Srbija na prvom mestu“, što bi se reklo u originalu - Serbia first; u intervjuu za Pečat, 22. jul

04.08.2022.


Sve izjave
Oceni 3.3333333333333