Dveri srpske: Osnovi neunatologije

Na Cetinju je, de fakto, potpisana aneksija Crne Gore. Nikako drugačije se ne može tumačiti činjenica da je Skupština Crne Gore jednoglasno, sa 46 glasova, usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Severnoatlantskog ugovora, kojim se obezbeđuju uslovi za pristupanje Crne Gore NATO savezu.
Ruskokolonaška partijica plače nad ulaskom Crne Gore u NATO; kad neka država slobodno odluči da pristupi nekom savezu, onda je potpisala aneksiju, a kad Dveri žele da od svoje zemlje naprave rusku guberniju, to se onda zove patriotizam, logično, sajt Dveri, 29. april

03.05.2017.


Sve izjave
Oceni 1