Miodrag Kojić: Karadžić i Drašković, izdajnici srpstva

Ako je jedan Vuk uprošćavanjem srpskog jezika i pravopisa krnjio srpski jezik i pravopis, uveo nas u jezički problem sa Hrvatima, doveo do preimenovanja srpskog jezika i latinizacije pisma, trebamo li da ćutimo pred drugim Vukom u folklornom srpskom ruhu koji dovršava nedelo svog duhovnog prethodnika, prizivajući dobrovoljnu konačnu kulturnu i jezičku latinsku okupaciju Srba? Prema jugoslovenskom mejnstrimu mrzitelja svega srpskog i pravoslavnog, treba izvrgavati ruglu sve što je u srpskoj istoriji i kulturi “sveto i čestito bilo, i milome Bogu pristupačno”, kao što radi Drašković u svojim romanima, sada štampanim na latinici.
Zamenik Dobrice Erića u militantnom Udruženju za odbranu ćirilice, goloruk krenuo u lov na vukove – Karadžića i Draškovića, Srbin.info, 3. maj

04.05.2017.


Sve izjave
Oceni 1