Slobodan Antonić: Pomaže Rusija, Rusija ti pomogla

Zapravo, „odakle dolazi opasnost, tamo leži i spas“, kaže Hajdeger. Kad se bar jedan veliki narod na Zapadu pobuni i uspe da sruši atlantističkog Levijatana, lakše ćemo se i mi osloboditi našeg kolonijalnog položaja. A dotle, treba pružati otpor, koliko je u našoj moći. Ima jedna lepa persijska priča. Jahao vitez kroz šumu i ugledao vrapca kako leži, nožicama nagore. „Šta radiš vrapče?“, upitao ga je. „Čuo sam da će nebo da padne, pa se trudim da to sprečim“. – „Zar ti, tako mali, da zadržiš nebo?“. – „Ja ću da učinim što je do mene, a Bog će da uradi ostalo“. Tako i mi Srbi – treba samo da radimo šta je do nas. A valjda će, na kraju, Rusija i Bog da učine ostalo.
Veliki borac za kulturu i poznavalac iste objašnjava u koga se uzda, malo u Boga, a malo više u Rusiju, te usput citira Hajdegera, doduše autor citiranih stihova je Helderlin i oni glase “Tamo gde je opasnost raste i spasonosno”, ali koga je briga ko je šta napisao kad Kovoso gori, u intervjuu za Iskru, 7. novembar

08.11.2018.


Sve izjave
Oceni 1.5