Milenko Višnjić: Evropska unija, nacistička tvorevina

CIA nije gradila EU od nule. Najvažnije smjernice su uzete od nacista. Gledano sa geopolitičke tačke gledišta, Treći Rajh, sa svojim okupiranim zemljama Evrope i satelitskim državama, je predstavljao verziju „Ujedinjene Evrope.“ (…) Do 1941., nacisti su kontrolisali Evropu, zloupotrebljavajući frazu, „od Atlantika do Urala“. U to vrijeme, razvijeno je niz projekata za reorganizaciju Evrope pod nacističkom kontrolom. Plan „Evropska konfederacija“, je tipičan primer sačinjen 1943. godine, pod rukovodstvom ministara inostranih poslova Ribentropa. (…) Nema sumnje da postoje čvrste veze nacističkih planova za ondašnju Evropu i načina kako funkcioniše, kako se vodi politika i upravlja savremenom EU. (…) Sumirajući nekoliko gore navedenih dokaza o nacističkim korijenima nastanka EU – o „nacističkom evropskom putu“, nekad i sad, nije teško doći do zaključka: šta to znači za države takozvane tranzicije, uključujući i države bivše Jugoslavije? Neke od tih kifla državica su ponovo ušle u svoje staro nacističko društvo; dok su druge, Srbija, Crna Gora, Makedonija i dio BiH – Republika Srpska, na potpuno pogrešnom putu – „nacističkom evropskom putu“, neposredno se svrstavajući u Silu osovine, a protiv Rusije. To što je nacizam tradicionalno neprijatelj svih pravoslavnih Slovena, dodatno ga čini paklom za sve njih.
Svašta čovek nauči čitajući patriotske portale, taman pomisliš da ne može luđe, a oni te iznenade, Srpski kulturni klub, 21. januar

23.01.2019.


Sve izjave
Oceni 2