Miša Đurković: Prvo da preživimo, pa posle da se koljemo

Dragi prijatelji, braćo i sestre, želim da vas pozovem danas da zajedno sa našim susedima Hrvatima i drugim narodima otpočnemo novu borbu, borbu za opstanak naših naroda na ovim prostorima. Ako ovako nastavimo za pola veka ovde će, sem u velikim gradovima, živeti još retka preostala staračka domaćinstva, a naše bogate njive ili će zarasti u korov ili će – što postaje sve verovatnije – preći u ruke nekih došljaka pristiglih sa drugih kontinenata.
Naučni savetnik Instituta za evropske studije u svetosavskoj besedi okreće ćurak naopako i apeluje na braću Hrvate, kako bismo se zajedno oduprli pošasti nestajanja i najezdi izbeglica; prvo da opstanemo, posle ćemo opet da ratujemo, mora da se zna neki red, Stanje stvari, 28. januar

30.01.2019.


Sve izjave
Oceni 1.5