Alek Vukadinović: Srbija bez duše kao čovek bez Kosova

Dečani su najdivnija i najbolnija tačka moje životne istorije. Za mene se sunce rađa iz dečanskog neba. Tamo sam provodio najlepša leta, tamo doživljavao najradosnije časove. A pitate me za Kosovo. Srbija bez Kosova je kao čovek bez duše.
Poeta čiju liriku krasi izraz, po rečima Miroslava Egerića, “autentične duhovne smernosti u spoju sa prozorljivošću”, zakleti borac za Kosovo, nastavlja svoj krstaški boj, Večernje novosti, 24. februar

26.02.2019.


Sve izjave
Oceni 2