Dragan Hamović: Glad mi je beskrajna, a ruke večno pune

Pišem sa svoga nacionalnog tla, nasuprot antipalanačkim, a zapravo kolonijalnim, površnim i neodgovornim umovima. Jer ideja narodnosti izrasla je kao ideja slobode, nasuprot ondašnjim imperijalnim formacijama. A tako je i danas. Domaći saradnici projekta totalne kolonizacije, što je drugo ime globalizma, u društvu i kulturi deluju i dalje s povlašćenih mesta, iako su maske uglavnom pale. Podižu uvis politički korektne književne i intelektualne papagaje, razaraju pouzdane i legitimne vrednosne poretke unutar naše kulture. Ratuju protiv bauka srpskog nacionalizma i pravoslavlja na dugo pripremanom ideološkom terenu. Sve nacionalno usmerene napore sprečavaju, obezvređuju, brišu s kontrolisanog javnog pozorja.
Čovek sa bezbroj funkcija (urednik programa Sajma knjiga, viši naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost, član silnih žirija, arbitar u stvarima književnim i savetnik ministra kulture za odbranu i zaštitu ćirilice) zapomaže nad ugroženošću nacionalne opcije koju zagovara; apelujemo na državne organe da mu daju još 5-6 poslova, valjda će najzad prestati da se oseća marginalizovano; u intervjuu Vladimiru Dimitrijeviću za Pečat, 1. mart

14.03.2019.


Sve izjave
Oceni 2.6