Vladimir Kršljanin: Milošević, simbol socijalne pravde

Upravo naše iskustvo vladavine Miloševićevih socijalista, pokazalo je da su principi socijalne pravde i nacionalnog suvereniteta i dostojanstva neodvojivi i da su jedini mogući temelj svake uspešne politike u 21. veku.
Predsednik Pokreta za Srbiju, bivši savetnik Slobodana Miloševića, jedan od viđenijih boraca protiv hapšenja Radovana Karadžića, ruskokolonaš, astronom, bivši diplomata, ukratko – renesansna ličnost, ostaje veran Miloševićevim idejama socijalne prave (u prevodu: plata od tri marke) pravde i nacionalnog suvereniteta i dostojanstva (u prevodu: agresija na susede, klanje, etničko čišćenje, masovna silovanja, genocid), NSPM, 10. jun

13.06.2017.


Sve izjave
Oceni 1