Miloš Ković: Morem plovi jedna mala barka

Naša jedra ostaju skupljena i nas nose nepredvidive morske struje. Srpske političke, medijske i poslovne elite ukočene su u prošlosti, zarobljene u poslednjoj deceniji 20. veka i, naročito, u 1999. godini. Zaleđene strahom, one osluškuju pretnje koje nam ratoborni humanisti sa Zapada i danas šalju. Najnovija, u vidu drakonske kazne za Radovana Karadžića, stigla je iz „Međunarodnog rezidualnog mehanizma“, oruđa NATO saveza, zaduženog za javno prevaspitavanje i kažnjavanje Srba.
Istoričar, profesor, predsednik Političkog saveta DSS-a, pokušava da preuzme kormilo koje mu se otima iz nemoćnih ruku, Politika, 25. mart

26.03.2019.


Sve izjave
Oceni 4