Srđan Cvetković : Ko ne priznaje rehabilitaciju, neka podnese ostavku

Demokratska javnost u Srbiji bila je prošle nedelje zgranuta istupima Strahinje Sekulića, direktora Agencije za restituciju, izrečenim u intervju u listu "Danas" pod naslovom "Četnicima neće biti vraćena imovina", a ponovljenim u emisiji "Da, možda, ne" na RTS. Strahinja Sekulić je državni činovnik ove ustanove, na osnovu čijih reči se stiče utisak da on odlučuje kome će biti vraćena imovina, a kome ne uprkos Zakonu o rehabilitaciji. On ovim izjavama osporava i Zakon o jednakim pravima boraca dva antifašistička pokreta (2004) i time govori da svi rehabilitovani nemaju ista prava. (…)Nije sad mesto da se upuštamo u elaboraciju i navodimo brojne istorijske fakte o dva pokreta otpora u Srbiji. Običnom činovniku u agenciji bi trebalo da je dovoljno da poštuje Zakon o izjednačavanju prava boraca dva antifašistička pokreta (2004) i Zakon o rehabilitaciji (2011). Potrebno je da postupi po njima i da rehabilitovanom čoveku ili njegovim potomcima pomogne da ostvare svoja prava. Ukoliko ne želi da sprovodi usvojene zakone Republike Srbije pošteno bi bilo da da ostavku ili da bude smenjen.
Kama-istoričar iz Instituta za savremenu istoriju, neuspešni košač Draže u letnjem periodu, autor izložbe "U ime naroda" gde se baš nije držao činjenica kao pijan plota, ljubitelj četnika i ostalih kvislinga iz samo njemu znanih razloga, lamentira nad skandaloznom činjenicom da u srpskim institucijama ima još ljudi koji su sačuvali zdrav razum, Večernje novosti, 15. jun

23.06.2017.


Sve izjave
Oceni 1