Vladan Glišić: Jauk populizma

„Bauk kruži Evropom – bauk komunizma. Sve sile stare Evrope ujedinile su se u svetu hajku protiv tog bauka“. Tako je glasio početak „Komunističkog manifesta“ pre dva veka. Danas možemo reći isto, samo umesto komunizma napisati – „bauk populizma“.
Bivši član Starešinstva Dveri, a danas član Srpskog patriotskog saveza, desničar do poslednjeg nervnog završetka, brani populiste pozivajući se na Marksa, čudo neviđeno, Novi Standard, 27. maj

29.05.2019.


Sve izjave
Oceni 3