Mihailo Alić: Muška prava hoću

Borci za prava muškaraca i očeva nisu borci za povratak u patrijarhat, i protiv proširivanja prava žena, ali ukazuju da prava moraju da budu proporcionalna odgovornostima, i da ne smeju da ograničavaju i smanjuju prava muškaraca, sem gde je to opravdano. Stoga je pokret za muška prava zagovornik istinske ravnopravnosti polova, a ne licemerne i lažne rodne ravnopravnosti koju je iznedrila treći talas rodno radikalnog, neo-marksističkog feminizma.
Analitičar rodne politike i zakleti borac za muška prava, objašnjava čime se on i njegovi saborci bave u životu, kad već nemaju pametnija posla, Srpski kulturni klub, 20. maj

03.06.2019.


Sve izjave
Oceni 1