Mihailo Alić: Muška prava hoću

Borci za prava muškaraca i očeva nisu borci za povratak u patrijarhat, i protiv proširivanja prava žena, ali ukazuju da prava moraju da budu proporcionalna odgovornostima, i da ne smeju da ograničavaju i smanjuju prava muškaraca, sem gde je to opravdano. Stoga je pokret za muška prava zagovornik istinske ravnopravnosti polova, a ne licemerne i lažne rodne ravnopravnosti koju je iznedrila treći talas rodno radikalnog, neo-marksističkog feminizma.

03.06.2019.


Natrag na izjavu


Ostavite komentar:

Morate biti prijavljeni kako biste ostavili komentar