Vladimir Kecmanović: Napad na srpsku istoriju

Napad na Miloša Kovića je napad na srpsku istoriju, ali ne samo na nju. Nije, naime, slučajno što se taj atak odvija pod velom povampirenog verbalnog delikta. Jer kada se reč proglašava za zlodelo, a reč jeste ono po čemu prepoznajemo čoveka, onda je u pitanje dovedena sama suština ljudskog bića. Osim ako Kovićevi progonitelji ne nalaze kako Srbi nisu ljudi. A ukoliko stvari stoje tako, budući da su i oni srpskog porekla, valjalo bi ih zamoliti da govore samo u sopstveno ime.
Poznati pisac čiji se top ne hladi brani kosovskog viteza iz DSS-a Miloša Kovića od kolega istoričara koji su ga tužili sudu zbog povrede časti i ugleda, Pečat, 14. jun

19.06.2019.


Sve izjave
Oceni 1