Miša Đurković: Zašto više niko ne želi da bude Srbin?

Sve ovo je deo konstruisanja jednog veštačkog identitetskog projekta kojim bi stanovništvo Crne Gore trebalo da izbriše i zaboravi svoju srpsku prošlost, odnosno srpski identitet. Sve to nema nikakve veze sa verom, hrišćanstvom i duhovnošću, već sa politikom i nasiljem. Zamislite, molim vas, komunistu i ateistu poput Đukanovića koji nam tumači kanonsko pravo! Upravo to što on radi i zagovara jeste stvarni etnofiletizam, nasilni pokušaj da se hrišćanstvo svede na granice njegove privatne države. (…) Tako bi isto oni da preprave i Svetog Petra Cetinjskog i vladiku Rada, pa i kralja Nikolu, a time i celu istoriju Crkve u Crnoj Gori koja je naravno svetosavska, izgrađena na kosovskom zavetu, pa time i srpska i opštehrišćanska.
Direktor Instituta za Evropske studije u Beogradu pokušava da uređuje susednu državu, na daljinu, takoreći telepatski, jer preti opasnost da velikosrpska klika ostane bez svog poslednjeg uporišta u Crnoj Gori, pozivajući se na ključni argument sadržan u jednoj reči – “naravno”, čim Đurković nešto tvrdi, to mora da je tačno, nikakvi dalji dokazi nisu potrebni, naravno, u intervjuu za Politiku, 22. jun

24.06.2019.


Sve izjave
Oceni 2.5