Jelena Guskova: Rusija i Srbija će spasiti svet

Naša budućnost je zajednička. Rusija i Srbija će zajedno spasiti ceo svet. Samo da prevaziđemo neke naše (i vaše) teškoće i sve će biti u redu. Ali da bismo stigli do tog vremena, treba svako od nas da se potrudi. Vladimir Kršljanin, otkad ga znam, stalno radi – na toj relaciji rusko-srpskoj, on svima pomaže, ima odličnu komunikaciju sa ruskim istraživačima.
Šefica Centra za istraživanje balkanske krize Instituta za slovenstvo Ruske akademije nauka, na promociji knjige Vladimira Kršljanina “Srbija i Rusija – argumenti za novu politiku” dobila napad mesijanizma, koji je podelila s publikom, Fakti, 24. jun

26.06.2019.


Sve izjave
Oceni 1