Matija Bećković: Sto godina bedastoće

Da su Srbi izgubili vek postignuta je opšta saglasnost. Gotovo da i nema suprotnih mišljenja. Različita su jedino objašnjenja zašto se to desilo. Jedni misle da se to dogodilo neočekivano, odjednom i nedavno, a Borisav Jović dokazuje da je to gubljenje i propadanje trajalo dugo i počelo odavno. Hrabro i koncilijantno izneo je svoju verziju, osporavajući svu dosadašnju oktroisanu istoriju. Neki misle da je sve upropašćeno poslednjih decenija, a Jović primećuje da je sve vodilo slomu, da drukčijeg ishoda nije moglo biti i da je sve bilo unapred izgubljeno.
Pesnik i trgovac najskupljom srpskom rečju na veliko, mudruje na promociji knjige Borisava Jovića “Izgubljeni vek: Srpska pozicija u raspadu Jugoslavije” u Moskvi; zaključak se sam nameće: zemlja u kojoj je Jović vodeći političar, a Bećković ugledni akademik – zaista je sebe osudila na propast, lepo čovek priznaje da je sve bilo unapred izgubljeno, Pečat, 12. jul

12.07.2019.


Sve izjave
Oceni 1.5