Slobodan Antonić: Dehumanizacija Mladićeve crkve

Beogradski građanisti, pod vidom kritike srpskog nacionalizma, zapravo uporno i sistematski dehumanizuju osnovne identitetske elemente nas kao naroda, pre svega našu crkvu i veru. A iza njih, potom, nastupaju bosanski, hrvatski, kosovarski, montenegrinski i ini „građanisti“ – zapravo, antisrpski šovinisti, koji, u sklopu istog režima istine, nastoje da kao navodnu realizaciju pravičnosti dotuku sve srpsko što je preostalo u njihovim sredinama.
Stari denuncijant se pridružuje mladim ljubiteljima genocida koji ometaju predstave o Srebrenici i Vojislavu Šešelju koji bi sve novinare i građane koji se usude da kažu kako je u Srebrenici počinjen genocid; dehumanizacija crkve je odavno obavljena, i to iznutra, takoreći samostalno – između ostalog i patrijarhovim proglašavanjem presude Mladiću za đavolje delo; Antonićevu kolumnu je odmah ispravno shvatio čitalac Slavoljub Ok koji ima konkretan predlog: “Treba što više puta i na različitim portalima i novinama objavljivati spisak svih anti Srba među Srbima. Neka i svojim strahom odrade taj novac zbog kojih prodaju veru ili neka se konačmo isele iz Srbije”; Sve o Srpskoj, 16. jul

17.07.2019.


Sve izjave
Oceni 2