Miloš Timotijević: Obznana i zaštita

Serija štrajkova na železnici, u rudnicima i uspeh na parlamentarnim izborima 1920. godine (dobrim delom ostvaren na podlozi povezivanja sa separatistima), kao i povremeni fizički sukobi, naterali su vlast da oštrije postupi prema KPJ. Doneta je „Obznana“ (29. decembar 1920) kojim je zabranjena komunistička propaganda, agitacija, delovanje.
Istoričar, autor knjige „’Hrabri’ partizani i ‘zli četnici’/Studije o Srbiji u Drgom svetskom ratu ( 1941-1945).” u izdanju dverjanske Catene Mundi, objašnjava kako je režim zabranio Komunističku partiju, prosto nisu imali drugog izbora: kad neka partija organizuje štrajkove radnika, pa još regularno pobedi na izborima u Beogradu i većim gradovima – šta istinski zagovornici demokratije mogu do da zabrane takvu političku organizaciju; u intervjuu za Pečat, 2. avgust

06.08.2019.


Sve izjave
Oceni 1