Nikola Varagić: Zašto programeri ne bi finansirali patriote?

Patriotska inteligencija mora da vodi više računa o poslovnoj dimenziji života i da se okrene dijaspori i mladima u Srbiji. U Srbiji mladi postižu velike uspehe u IT sektoru, ali ne postoji nikakva veza između njih i patriotske inteligencije ili patriotskog bloka. Isto tako, nije učinjeno dovoljno da se dijaspora više uključi u život matice. Baviti se ekonomijom i razvojem privrede je, takođe, jedan vid patriotske borbe, i ta ekonomska borba je važna koliko i ona duhovna. Svako mora da jede, da plati račun, pa i patriotski intelektualci. Baviti se oslobađanjem i preporodom Srbije, a ne baviti se ozbiljno i ekonomijom i to pitanje prepustiti antisrpskoj inteligenciji, ili čekati Crkvu, krajnje je neozbiljno.
Srpski patriota zamera srpskoj patriotskoj inteligenciji, poglavito belom orlu Dragoslavu Bokanu, što se ozbiljnije ne bavi poslovnom dimenzijom patriotskog života, tj. otimanjem para od Srba kako bi ih unesrećili; patriote zaista nemaju pojma, patriotska pljačka se sprovodi tek po dolasku na vlast, a ne pre toga; Stanje stvari, 10. septembar

11.09.2019.


Sve izjave
Oceni 2