Miloš Ković: Sve razumem, a niko me ne razume

Srbija danas, naravno, nije nepismena. Ona, međutim, ne poznaje svoje duhovne i materijalne resurse. Srpske političke, medijske i poslovne elite kao da ne razumeju svet u kome živimo. Ekonomija i spoljna politika Srbije zasnivaju se na kreditima i naređenjima zemalja koje pokušavaju da, pošto su rasturile Jugoslaviju, rasparčaju i Srbiju, da bi na njenoj teritoriji izgradile Veliku Albaniju.
Istoričar, univerzitetski profesor i predsednik Političkog saveta DSS-a daje svoje stručno viđenje stvarnosti koje se zasniva na teoriji zavere, uvek su neke velike sile odgovorne za naše stanje, a ne, recimo, sumanuta politika Slobodana Miloševića i njegovih saradnika koja je dovela do raspada Jugoslavije i stravičnih zločina; narečene elite se potpuno slažu sa Kovićem, pa nije baš najjasnije zašto se žali; Politika, 13. septembar

13.09.2019.


Sve izjave
Oceni 2.6666666666667