Vladimir Dimitrijević: Srpski vrabac na srpskom pragu

Kako da ne volim Srbiju kad me je Srbija, preko Kulinovaca, hranila i branila, kad mi je, najnežnije, slala vrapce na prag, gugutke u krošnju lipe, ćukavca da me budi noću, piliće koji trčkaraju oko kvočke (da ste mirisali paperje tek ispiljenog kulinovačkog pileta, i vi biste bili patriota)? Srbija – to su mačići koji jure klupče konca, i dedin šarplaninac, koji ga je, onako opasan, voleo kao što dobrog prijatelja voli neki čovek.
Pravoslavni publicist i dverjanin otvara patriotsku dušu, objašnjavajući koje mu je sve živuljke Srbija slala da mu se nađu, Srpski stav, 11. septembar

16.09.2019.


Sve izjave
Oceni 1