Bećir Vuković: Handke u haškom ispaštalištu

Razgovarajući sa Miloševićem u dvorištu Haškog ispaštališta, hladna vjetrina sa Sjevernog mora, rasijecala je riječi. Kroz sukob slika i riječi, sa jarkim plamenovima kose na vjetrini, Handke se odjednom zagledao u jednu travku, koja je rasla uz betonski zid zatvora. I dok su razgovarali pjesnik i robijaš, povijajući se pred hladnom vjetrinom, nije iščeznulo u značenju bivstvo vlati trave. Život je život uprkos životu. Kroz huk vremenovanja vremena prolaznosti, u dvorištu betonskog ispaštališta za Srbe, nemaše viška slika smrti. Sa nekoliko riječi iscrtana blizina.
Pesnik i kolumnista podseća na Handkeovu posetu Miloševiću, povodom Nobelove nagrade za književnost i podršku masovnim ubicama, In4s, 13. oktobar

14.10.2019.


Sve izjave
Oceni 3.5