Nikola Malović: U tri lepe Srbije

Kao što se svemir sve više širi, tako se i Crna Gora sve brže odvaja od Srbije. Na putu "u tri lepe".
Srpski pisac iz Boke, komentariše crnogorski kurs plovidbe, gledajući u Srbiju kao u svetionik, ko god se otcepi od Srbije, osuđen je na odlazak u tri lepe; Večernje novosti, 16. oktobar

17.10.2019.


Sve izjave
Oceni 2.3333333333333