Milovan Vitezović: Dogodila nam se knjiga

Knjige našeg naroda i u slavi i u stradanju delile su njegovu istorijsku sudbinu. U slavi slavio se narod u knjigama. U stradanju prvo su i brže stradavale knjige. Robovao je narod, robovale su i knjige. Selio se narod. Selile su se i knjige. Bilo je teško do opstanka naroda. Knjigama je bilo teže. Nestajale su ili im se gubio trag.
Autor čuvene parole o događanju naroda koju je izrekao na mitingu na Ušću, pripremajući teren za Miloševićevu besedu, na otvaranju Sajma knjiga poredi stradalnu, mučeničku sudbinu srpske knjige i srpskog naroda, Večernje novosti, 20. oktobar

21.10.2019.


Sve izjave
Oceni 1